BSC tantervi háló 2009

III/1 Táblázat AZ ELTE TTK KÖRNYEZETTAN BSC SZAK (1. CIKLUS) TANRENDI MINTAHÁLÓJA 2008 szeptemberétől
1. TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Előírt kredit: 20-35 Összes kredit (min.) 24 Ebből gyak. (min.): 6
(max) 34       (max.): 11
1.0. Kötelező felzárkóztató. Kritériumvizsgával kiválthatók.
TÁRGY- TÍPUS SOR- SZÁM kód előfel- TANTÁRGY FÉLÉV  ÓRASZÁM KREDIT
  tétel 1 2 3 4 5 6 Ea Gy Lab Össz.
  F1 ma1n2k01 - Matematika felzárkóztató 0+2+0           0 2 0 2 0
  F2 fa1n2k01 - Fizika felzárkóztató 0+2+0           0 2 0 2 0
  F3 ka1n2k01 - Kémia felzárkóztató 1+2+0           1 2 0 3 0
ÓRASZÁM 7
KREDITSZÁM 0
1.1. Kötelezően választható alapozó tárgyak. Minimum  6 kredit megszerzendő, a többi félév eleji kritériumteszttel kiváltható
TÁRGY- TÍPUS SOR- SZÁM kód előfel- TANTÁRGY FÉLÉV  ÓRASZÁM KREDIT
  tétel 1 2 3 4 5 6 Ea Gy Lab Össz.
  KVA1 la1n1051 - Bevezetés a természeti földrajzba (geomorfológia) 2+0+0           2 0 0 2 2
  KVA2 ia1n3005 - Informatika   0+0+3         0 0 3 3 3
  KVA6 ba1n1051 - Növénytani alapismeretek   2+0+0         2 0 0 2 2
  KVA3 fa1n1003 F2, KVA4 Bevezetés a fizikába 1. előadás   2+0+0         2 0 0 2 2
  KVA4 fa1n2003 KVA3 Bevezetés a fizikába 1. gyakorlat   0+2+0         0 2 0 2 2
  KVA5 ka1n1006 F3 Bevezetés a kémiába   3+0+0         3 0 0 3 3
  KVA7 ba1n1052 - Állattani alapismeretek   2+0+0         2 0 0 2 2
ÓRASZÁM 2 14 16
KREDITSZÁM 2 14
1.2. Egyéb alapozó tárgyak
  A1 ma1n1011 F1, A2 Bevezetés a matematikába 1 előadás (alapszint) 2+0+0           2 0 0 2 2
  A2 ma1n2011 F1, A1 Bevezetés a matematikába 1 gyakorlat (alapszint) 0+2+0           0 2 0 2 2
  Ae1 ma1n1021 F1, Ae2 Bevezetés a matematikába 1 előadás (emelt szint) 2+0+0           2 0 0 2 2
  Ae2 ma1n2021 F1, Ae1 Bevezetés a matematikába 1 gyakorlat (emelt szint) 0+1+0           0 1 0 1 2
  A3 ga1n1051 F3 Ásványtan 2+0+0           2 0 0 2 2
  A4 ga1n1052 - Bevezetés a geológiába 2+0+0           2 0 0 2 2
  A5 ma1n1012 F1, A1/Ae1, A6 Bevezetés a matematikába 2 előadás (alapszint)   2+0+0         2 0 0 2 2
  A6 ma1n2012 F1, A2/Ae2, A5 Bevezetés a matematikába 2 gyakorlat (alapszint)   0+2+0         0 2 0 2 2
  Ae5 ma1n1022 F1, A1/Ae1, Ae6 Bevezetés a matematikába 2 előadás (emelt szint)   2+0+0         2 0 0 2 2
  Ae6 ma1n2022 F1, A2/Ae2, Ae5 Bevezetés a matematikába 2 gyakorlat (emelt szint)   0+1+0         0 1 0 1 2
  A7 fa1n1004 KVA3, A8 Bevezetés a fizikába 2. előadás     2+0+0       2 0 0 2 2
  A8 fa1n2004 KVA 4, A7 Bevezetés a fizikába 2. gyakorlat     0+2+0       0 2 0 2 2
  A9 ma1n1052 A5/Ae5, KVA3 Mérések tervezése és kiértékelése előadás     2+0+0       2 0 0 2 2
ÓRASZÁM 8/7 4 6 18
KREDITSZÁM 8 4 6
2. SZAKMAI TÖRZSANYAG Előírt kredit: 60-85 Összes kredit 79 Ebből gyakorlati: 19,5
2.1. Környezettudományi alapismeretek modul
2.1.1.A természet szervetlen és szerves anyagai és ezek folyamatai az egyes földövekben            
TÁRGY- TÍPUS SOR- SZÁM kód előfel- TANTÁRGY FÉLÉV  ÓRASZÁM KREDIT
  tétel 1 2 3 4 5 6 Ea Gy Lab Össz.
  E1 aa1n1013 - Bevezetés a környezettudományba 2+0+0           2 0 0 2 2
  E2 oa1n1051 - Földfizikai alapok 2+0+0           2 0 0 2 2
  E3 ea1n1051 - Meteorológia (csak vizsga) 2+0+1           2 0 1 3 3
  E4 ga1n1054 ga1n1052, ga1n1051 Általános és történeti földtan   2+0+0         2 0 0 2 2
  E5 ga1n1053 ga1n1051, ga1n1052 Kőzettan   2+0+0         2 0 0 2 2
  E6 ka1n1008 ka1n1006 Analitikai kémia előadás     2+0+0       2 0 0 2 2
  E7 ka1n4013 ka1n1008 Analitikai kémia labor     0+0+2       0 0 2 2 2
  E8 ka1n4023 ka1n1006 Fizikai-kémia laboratóriumi előkészítő     0+1+0       0 1 0 1 1
  E9 aa1n1021 ga1n1052, ba1n1051, ba1n1052 Hidrológia és hidrobiológia     3+0+0       3 0 0 3 3
  E10 ka1n1069 ka1n1006 Szerves kémia előadás     3+0+0       3 0 0 3 3
  E11 ka1n1079 ka1n1069 Biokémia előadás       2+0+0     2 0 0 2 2
  E12 aa1n1036 fa1n1004 Környezetfizika előadás         2+0+0   2 0 0 2 2
  E13 aa1n4037 aa1n1036 Környezetfizika laboratórium         0+0+2   0 0 2 2 2
ÓRASZÁM 7 4 11 2 4 22 1 5 28 28
KREDITSZÁM 7 4 11 2 4
2.1.2. Az élő anyag és folyamatai, kölcsönhatásai
  B1 ba1n1010 - Bevezetés a biológiába 1.   2+0+0         2 0 0 2 3
  B2 ba1n1011 ba1n1010 Bevezetés a biológiába 2.     2+0+0       2 0 0 2 3
  B3 ba1n1027 ba1n1051, ba1n1052, ka1n1006 Globális ökológia       2+0+0     2 0 0 2 3
  B4 ba1n1030 ba1n1011, ba1n4030 Mikrobiológia         2+0+0   2 0 0 2 3
  B5 ba1n4030 ba1n1011, ba1n1030 Mikrobiológia gyakorlat         0+0+1   0 0 1 1 1
  B6 aa1n1061 ba1n1051, la1n1077, ba1n1027 Növényökológia         2+0+0   2 0 0 2 2
  B7 aa1n1062 ba1n1052, la1n1077, ba1n1027 Állatökológia           2+0+0 2 0 0 2 2
ÓRASZÁM 2 2 2 5 2 12 0 1 13 17
KREDITSZÁM 3 3 3 6 2
2.2. környezet- és természetvédelmi alapismeretek modul 
  V1 aa1n1064 aa1n1021, ka1n1008 A környezetvédelem alapjai       0+2+0     0 2 0 2 2
  V2 ka1n1030 ka1n1008 Környezetkémia       2+0+0     2 0 0 2 3
  V3 ka1n1038 ka1n1030 Környezettechnológia       2+0+0     2 0 0 2 3
  V4 ka1n4039 ka1n1038 Környezettechnológia labor         0+0+3   0 0 3 3 3
  V5 aa1n1042 aa1n1064, ba1n1027 Természetvédelem         0+2+0   0 2 0 2 2
  V6 ba1n1031 ba1n1011 Környezetegészségtan         3+0+0   3 0 0 3 3
  V7 aa1n1071 - Környezeti jog           2+0+0 2 0 0 2 2
  V8 aa1n1081 - Környezetgazdaságtan           2+0+0 2 0 0 2 2
ÓRASZÁM 6 8 4 11 4 3 18 20
KREDITSZÁM 8 8 4
2.3. környezettudományi monitorozási alapismeretek modul
TÁRGY- TÍPUS SOR- SZÁM kód előfel- TANTÁRGY FÉLÉV  ÓRASZÁM KREDIT
  tétel 1 2 3 4 5 6 Ea Gy Lab Össz.
  M1 ta1n1023 ia1n3005, ta1n3023 Térképismeret és geoinformációs rendszerek előadás     1+0+0       1 0 0 1 0
  M2 ta1n3023 ia1n3005, ta1n1023 Térképismeret és geoinformációs rendszerek gyakorlat     0+0+2       0 0 2 2 3
  M3 aa1n1040 ka1n1030 Környezetminősítés       2+0+0     2 0 0 2 3
  M4 aa1n4041 aa1n1040 Környezetminősítés labor         0+0+2   0 0 2 2 2
  M5 la1n1077 ka1n1079, ga1n1051, la1n4077 Talajtan előadás         2+0+0   2 0 0 2 3
  M6 la1n4077 ka1n1079, ga1n1051, la1n1077 Talajtan gyakorlat         0+0+1   0 0 1 1 0
  M7 aa1n4038 aa1n4037 Környezetfizikai módszerek           0+0+3 0 0 3 3 3
ÓRASZÁM 3 2 5 3 4 0 6 10 14
KREDITSZÁM 3 3 5 3
2.4. egyéb természettudományi szakismeretek modul
a szakirányok ezt kiváltják
3. DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK Előírt kredit: 50-75 Összes kredit 55 Ebből gyakorlati min.: 20 (11)
szakirányok  kreditszám
szakmai PPK
környezetkutató 55 0 lásd: 3a táblázatrész
tanári felkészítő (biológia/fizika/kémia/földrajz/természetismeret/technika) 50 10 lásd: 3b-g táblázatrészek
geofizikai 55 0 lásd: 3h táblázatrész
geológiai 55 0 lásd: 3i táblázatrész
meteorológiai 55 0 lásd: 3j táblázatrész
4. TUDOMÁNYÁGI SPECIÁLISAN ELŐÍRT ÁLTALÁNOS ISMERETEK Előírt kredit: 0 Összes kredit 3 Ebből gyakorlati 0
EU ismeretek 1
Minőségbiztosítási alapismeretek 1
Gazdasági és menedzsment ismeretek 1
5. SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK Előírt kredit: min. 9 Összes kredit (min.) 9 Ebből gyak. (min.): 0
a tanári irányultság esetén ebből 5 kredit a PPK által javasolt tárgykörből
6. SZAKDOLGOZAT Előírt kredit: 10 Összes kredit 10 Ebből gyakorlati 5
7. FÜGGELÉK Ajánlott kapcsolódó kollégiumok (kötelezően választható tárgyak)
3a. DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK: KÖRNYEZETKUTATÓ SZAKIRÁNY
3a.1. Kötelező tárgyak
TÁRGY- TÍPUS SOR- SZÁM kód előfel- TANTÁRGY FÉLÉV  ÓRASZÁM KREDIT
  tétel 1 2 3 4 5 6 Ea Gy Lab Össz.
  KK1 ga1n6051 gaan1051 Terepgyakorlat (1) (ásványtan) 0+0+2           0 0 2 2 2
  KK2 gaan6052 gaan1053, gaan1054 Terepgyakorlat (2) (kőzettan, földtan)   0+0+2         0 0 2 2 2
  KK3 ma1n2052 ma1n1052 Mérések tervezése és kiértékelése gyakorlat     0+2+0       0 2 0 2 3
  KK4 aa1n3051 ia1n3005 Környezettudományi számítások (csak 1 gyak.jegy)       0+1+2     0 1 2 3 3
  KK5 baan6053 baan1012 Terepgyakorlat (3) (állattan, növénytan)       0+0+3     0 0 3 3 3
  KK6 ea1n1052 ea1n1051 Környezeti klimatológia       0+2+0     0 2 0 2 3
  KK7 oa1n1052 oa1n1051 Alkalmazott geofizika       0+2+0     0 2 0 2 3
  KK8 ka1n4020 ka1n1069, ka1n1079 Szerves és biokémia labor       0+0+2     0 0 2 2 2
  KK9 ma1n1051 maan2002 Elméleti fizikai módszerek a környezettudományban előadás       3+0+0     3 0 0 3 4
  KK10 ma1n2051 ma1n1051 Elméleti fizikai módszerek a környezettudományban gyakorlat       0+3+0     0 3 0 3 4
  KK11 aa1n4063 aa1n1061,aa1n1062 Ökológiai gyakorlatok K           0+0+2 0 0 2 2 2
  KK12 ga1n1061 ga1n1053 Geokémia (csak kollokvium)           2+0+1 2 0 1 3 4
  KK13 ga1n1022 aa1n1021 Környezetföldtan           0+2+0 0 2 0 2 2
  KK14 la1n4061 la1n1077 Tájelemzés, tájértékelés           0+2+0 0 2 0 2 2
  KK15 aa1n6071 ka1n4039 Üzemlátogatás (kémiai technológia)           0+0+2 0 0 2 2 1
5 14 16 35 40
3a.2. Kötelezően választható tárgyak 15 kredit Ebből gyakorlati (min.) 0
Felvehető a többi szakirány kötelező tárgyai és az ajánlott tárgyak (ld. 7. FÜGGELÉK) listájából
3i. DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK: GEOLÓGIAI SZAKIRÁNY
3i.1. Kötelező tárgyak
TÁRGY- TÍPUS SOR- SZÁM kód előfel- TANTÁRGY FÉLÉV  ÓRASZÁM KREDIT
  tétel 1 2 3 4 5 6 Ea Gy Lab Össz.
  KG1 ga1n4077 ga1n1051 Ásványtan gyakorlat 0+2+0           0 2 0 2 2
  KG2 ga1n6051 ga1n4051 Terepgyakorlat (1) (ásványtan) 0+0+2           0 0 2 2 2
  KG3 ga1n4079 ga1n1054 Általános és történeti földtan gyakorlat   0+2+0         0 2 0 2 2
  KG4 ga1n4078 ga1n1053 Kőzettan gyakorlat   0+2+0         0 2 0 2 2
  KG5 ga1n6052 ga1n1053,ga1n1054 Terepgyakorlat (2) (kőzettan, földtan)   0+0+2         0 0 2 2 2
  KG6 ma1n2052 ma1n1052 Mérések tervezése és kiértékelése gyakorlat     0+2+0       0 2 0 2 3
  KG7 gg1n1G04 ga1n6052 Őslénytan ea.     3+0+0       3 0 0 3 3
  KG8 gg1n2G04 gg1n1G04 Őslénytan gyak.     0+3+0       0 3 0 3 3
  KG9 gg1n1G01 ga1n1051, ga1n6051 Ásványtan  2 ea.     2+0+0       2 0 0 2 2
  KG10 gg1n2G01 gg1n1G01 Ásványtan  2 gy.     0+2+0       0 2 0 2 2
  KG11 gg1n1G15 gg1n1G01 Ásványtan  3 ea.       2+0+0     2 0 0 2 2
  KG12 ga1n4059 gg1n1G15 Ásványtan  3 gy.       0+2+0     0 2 0 2 2
  KG13 gg1n1G02 gg1n1G01, ga1n6052 Kőzettan 2 előadás       4+0+0     4 0 0 4 4
  KG14 gg1n2G02 gg1n1G02 Kőzettan 2 gyakorlat       0+2+0     0 2 0 2 2
  KG15 gg1n1G05 ga1n6052 Elemző földtan ea.       3+0+0     3 0 0 3 3
  KG16 gg1n1G06 ga1n6052 Földtörténet ea.       2+0+0     2 0 0 2 2
  KG17 aaan3051 iaan3005 Környezettudományi számítások (csak 1 gyak.jegy)       0+1+2     0 1 2 3 3
  KG18 gg1n1G09 gg1n1G02, gg1n1G05 Teleptan ea.         2+0+0   2 0 0 2 2
  KG19 gg1n2G09 gg1n1G09 Teleptan gy.         0+1+0   0 1 0 1 1
  KG20 gg1n1G07 gg1n1G02, gg1n1G05, gg1n1G06 Magyarország földtana           3+0+0 3 0 0 3 3
  KG21 ga1n1061 gg1n1G02 Geokémia (csak kollokvium)           2+0+1 2 0 1 3 4
  KG22 ga1n1022 aa1n1021, gg1n1G09 Környezetföldtan           0+2+0 0 2 0 2 2
23 21 7 51 53
3i.2. Kötelezően választható tárgyak 2 kredit Ebből gyakorlati (min.) 0
Felvehető a többi szakirány kötelező tárgyai és az ajánlott tárgyak (ld. 7. FÜGGELÉK) listájából