A GVOP-3.2.1.-2004-04-0233/3.0 számú

Projekt fenntartási jelentés

Részletes szakmai beszámolója 

a 2007-es évre

 

            A „Környezettudományi műszerpark fejlesztése” című projektünk szerződését 2004.12.07.-n írtuk alá, az indulási időpont 2005.01., a szerződés 2005.04.19.-n lépett életbe. A zárás időpontja 2006.06.22.

            Az alábbi dokumentum folytatása a 2006. év Részletes szakmai beszámolójának, a műszerpark bevonásával történt oktatási- és kutatási tevékenység tárgyévre vonatkozó, új tevékenységeinek rövid szakmai ismertetése.

 

 

Tartalom

 

1.    Szakmai beszámoló

2.    Megjelent publikációk

3.    Konferencia előadások

4.    2007-ban készült, sikeresen megvédett szakdolgozatok

5.    2007-ban készült TDK dolgozatok, diák-konferenciák

 

 

1.   Szakmai beszámoló

 

Kutatás: nemionizáló sugárterhelés

A 2006-os szakmai beszámolóban említett tevékenységek fenntartásán túl Phd-s hallgató közreműködésével megkezdtük a nemionizáló sugárzások vizsgálatát. A felhasznált (Antenness DSP 090, az Országos Sugárbiológiai és Sugárfizikai Kutató Intézet segítségével) dozimétert a mérésben résztvevő több napig hordta, naplózva a helyét, utazási eszközét, az őt érő esetleges sugárzás (mobiltelefon, mobil bázisállomás, erősáramú mágneses tér) forrását. Tervezzük más típusú (Maschek EMS140, Satimo EMESPY 121) műszerek vizsgálatát és a kutatási céljainknak megfelelő esetleges beszerzését. A berendezések alapvetően a vizsgált elektromágneses sugárzás frekvencia-spektrumában különböznek.

 

Oktatás: Sugárzások Fizikája

            Ebben az évben indult teljes létszámmal, öt új méréssel, (BET, PET, CSE, NMR, REX) negyedéves környezettudományi szakos hallgatók számára a Sugárzások Fizikája Laboratóriumi Gyakorlatok. A mérési leírások, a szükséges segédanyagok, a gyakorlat jegy megszerzésének feltételei az alábbi:

 

http://ludens.elte.hu/~akos/sflab/

 

webhelyen találhatók.

 

Konferenciák:

Részt vettünk a XXVIII. OTDK-n, a XI. OFKD-n, a XXVIII. OTDK-n és az ELTE-TTK Környezettudományi TDK-n egy-egy dolgozattal; részletes felsorolás az 5. pontban.

        

 

2.  Megjelent publikációk

 

1.        B. Papp, F. Deák, Á. Horváth, Á. Kiss, G. Rajnai, Cs. Szabó: A new method for the determination of geophysical parameters by radon concentration measurements in borehole; Journal of Environmental Radioactivity; - javításra újraküldve;

2.        Papp Botond, Deák Ferenc, Horváth Ákos, Kiss Ádám, Rajnai Gábor, Szabó Csaba: Egy új módszer, radon diffúziójának vizsgálatára zárt talajfúrásban (második rész); IV. Magyar Radon Fórum; (Pannon Egyetem, 2006) – Konferencia kötet – megjelent;

3.        Nagy, H., Horváth, Á., Breitner, D., Szabó, Cs., A pilot radon study at Kővágószőlős - a detected inheritance of uranium mining. 2nd International Seminar ECOMINING- Europe in 21st century, 2007, október, Sovata, Romania, - konferencia kötet - (ISBN 978-973-741-071-9), 70-80.

 

 

3.   Konferencia előadások

 

1.        Papp B., Deák F., Horváth Á., Szabó Cs.: „Study of radon diffusion in soil using closed bore-hole arrangement” (folytatás), The impact of physical and bio-geo-chemical factors on the sustainable development (Kolozsvári Egyetem, 2007);

2.        Kövér András: A barlangi radonkoncentráció viselkedésének vizsgálata a Pál-völgyi-barlangban, IV. Magyar Radon Fórum; (Pannon Egyetem, 2006) – poszter;

3.        Nagy, H. É., Study of the natural radioactivity source in Kővágószőlős (Hungary), 28th National Scientific Conference of Students, 2007, április, Szeged;

 

 

4.   Szakdolgozatok

 

1.        Bezsenyi Anikó, biológia-környezettan-tanár, A radontartalom és lehetséges forrásainak összehasonlítása magyarországi karsztosodó kőzetben képződött korróziós és eróziós barlangokban

2.        Ehardt Anna, biológia-környezettan tanár, Háttérsugárzás vizsgálata

3.        Kövér András, biológia-környezettan tanár, A barlangi radonkoncentráció viselkedésének vizsgálata a Pálvölgyi-barlangban

4.        Kövesi Zsuzsa, biológia-környezettan tanár, Lakóhelyi zajforrások felmérése

5.        Kovács Gabriella, biológia-környezettan tanár Közlekedési eszközök zajmérése

6.        Németh Adél, biológia-környezettan tanár tanár, Környezeti minták gammasugárzásának vizsgálata

 

 

 

 

5.   TDK dolgozatok, diák-konferenciák

 

1.        Nagy Hedvig Éva, Természetes radioaktivitás vizsgálata egy volt uránbánya térségében, XXVIII. OTDK, FiFöMa Szekció, Szeged, 2007, április, geofizika szekció;

2.        Nagy Hedvig Éva, Természetes radioaktivitás vizsgálata egy volt uránbánya térségében, XI. OFKD, Nyíregyháza, 2008. március, környezeti földtudomány szekció: Würth-különdíj;

3.        Lõbb Henriett, Resch Anita, A radonkoncentráció idõbeli változásának vizsgálata a Rudas-fürdõ forrásvizeiben, XXVIII. OTDK FiFöMa Szekció, Szeged, 2007. április, geofizika szekció;

4.        Gyollai Ildikó, Simó Zsófia, Marosvölgyi Krisztina: Radonkutatás az Alföldön, ELTE-TTK kari Környezettudományi TDK, 2007, december