Műszeres környezeti analítika

A műszeres környezeti analitika szakirány (30 kredit) szakmai tárgyai
SOR- SZÁM kód előfel- TANTÁRGY FÉLÉV   KREDIT
  tétel 1 2 3 4 Ea Gy Lab Össz.
1 aa2n1400 - Fenntartható/zöldkémia   2+0+0     2 0 0 2
2 aa2n1410 - Kolloidok a környezetben   2+0+4     2 0 4 6
3 aa2n1401 - Elválasztástechnika és elválasztástechnológia   2+0+0   2 0 0 2
4 aa2n1402 - Légköri aeroszolok   2+0+0     2 0 0 2
5 aa2n1403 - Kemometria 2+0+0     2 0 0 2
6 aa2n1404 - Környezetvédelmi technológiák (víz- és talajkémia)     2+0+0   2 0 0 2
7 aa2n2405 - Modern műszeres módszerek a környezeti analitikában   0+2+0     0 2 0 2
8 aa2n1406 - A troposzféra és a sztratoszféra kémiája     2+0+0   2 0 0 2
9 aa2n2407 - Élelmiszeranalitika     0+2+0   0 2 0 2
10 aa2n1408 - Analitikai módszerek minőségbiztosítása     2+0+0   2 0 0 2
11 aa2n4409 - Sugárzások fizikája laboratórium     0+0+3   0 0 3 3
12     Szabályozottan választható tárgy       3+0+0 3 0 0 3
      Összes 0 8+2+4 8+2+3 3+0+0 19 4 7 30
Szabályozottan választható tárgyak
SOR- SZÁM kód előfel- TANTÁRGY ÓRA
  tétel Ea Gy Lab Össz.
13 aa2n1410 - Környezetbarát polimerek 2 0 0 2
14 aa2n1411 - Toxikológia 2 0 0 2
15 aa2n1412 - Bioszervetlen kémia 2 0 0 2
"+ a környezettudomány MSc többi szairányának kötelező tárgyai