Alapozó és törzsanyag

Az ELTE környezettudományi mesterszak alapozó és törzsanyagának hálóterve 
1. ALAPOZÓ ISMERETKÖRÖK
SOR- SZÁM kód előfel- TANTÁRGY FÉLÉV  ÓRASZÁM KREDIT
  tétel 1 2 3 4 Ea Gy Lab Össz.
1 aa2n4060 - Haladó környezettudományi számítások 0+0+2       0 0 2 2 2
2 aa2n1040 - Környezeti biokémia 2+0+0       2 0 0 2 2
3 aa2n1020 - Általános ökológia 4+0+0       4 0 0 4 4
4 aa2n1030 - Egyes környezeti övek fizikája 2+0+0       2 0 0 2 2
5 aa2n1050 - Alkalmazott hidrológia, hidrogeológia, geotermia 2+0+0       2 0 0 2 2
6 aa2n4041 - Környezetanalitikai laboratórium 0+0+2       0 0 2 2 2
7 aa2n1031 - Alkalmazott fizika, energetika, sugárzások 2+0+0       2 0 0 3 2
8 aa2n1021 - Környezetélettan 2+0+0       2 0 0 2 2
9 aa2n2051 - Távérzékelés   0+2+0     0 2 0 2 2  
2. SZAKMAI TÖRZSANYAG
SOR- SZÁM kód előfel- TANTÁRGY FÉLÉV  ÓRASZÁM KREDIT
  tétel 1 2 3 4 Ea Gy Lab Össz.
10 aa2n1150 - Globális és regionális klímaváltozások 2+0+0       2 0 0 2 2
11 aa2n6100 - Terepgyakorlat 0+0+2       0 0 2 2 2
12 aa2n4140 aa2n6100aa2n1141 Laboratóriumi mintaelőkészítés 0+0+2       0 0 2 2 2
13 aa2n1141 - Környezeti mintavételezés 1. 2+0+0       2 0 0 2 2
14 aa2n1143 - Környezeti méréstechnikák 1. 1+0+2       1 0 2 3 3
15 aa2n2160 aa2n1020 Természetvédelem 0+2+0       0 2 0 2 2
16 aa2n1144 aa2n1143 Környezeti méréstechnikák 2.   1+0+2     1 0 2 3 3
17 aa2n1130 aa2n1031 Energetika és környezet   2+0+0     2 0 0 2 2
18 aa2n2161 aa2n1020 Környezetvédelem   0+2+0     0 2 0 2 2
19 aa2n4141 aa2n1141 Szennyezések: Környezeti mintavételezés 2.   0+0+4     0 0 4 4 4
20 aa2n1162 - Táj- és környezetgazdálkodás     2+0+0   2 0 0 2 2
21 aa2n1142 - Környezeti anyagok       2+0+0 2 0 0 2 2
22 aa2n1163 - A környezettudomány társadalmi beágyazottsága       2+0+0 2 0 0 2 2
23 aa2n4142 aa2n1141 Környezeti mintavételezés 3.       0+0+4 0 0 4 4 4