Környezetfizika

A környezetfizika szakirány (30 kredit) szakmai tárgyai
SOR- SZÁM kód előfel- TANTÁRGY FÉLÉV   KREDIT
  tétel 1 2 3 4 Ea Gy Lab Össz.
1 aa2n1300 - Környezeti áramlások hidrodinamikája   2+0+0     2 0 0 2
2 aa2n1301 aa2n1031 Radioaktivitás a környezetünkben   2+0+0     2 0 0 2
3 aa2n1302 - Akusztika és zajszennyezés   2+0+0     2 0 0 2
4 aa2n1303 aa2n1031 Anyagtudomány   3+0+0     3 0 0 3
5 aa2n1304 aa2n1303 Környezettudatos technológiák 2+0+0     2 0 0 2
6 aa2n1305 aa2n1031aa2n1303  Fizikai mérési módszerek   2+0+0     2 0 0 2
7 aa2n4306 aa2n1031 Sugárzások fizikája laboratórium     0+0+3   0 0 3 3
8 aa2n4307 - Környezeti áramlások laboratórium     0+0+2   0 0 2 2
9 aa2n4308 aa2n1303 Anyagtudományi laboratórium     0+0+4   0 0 4 4
      Szabályozottan választható tárgy       4+4+0 4 4 0 8
      Összes 0 13+0+0 0+0+9 4+4+0 17 4 9 30
Szabályozottan választható tárgyak
SOR- SZÁM kód előfel- TANTÁRGY ÓRA
  tétel Ea Gy Lab Össz.
10 aa2n2310 aa2n1020 Ökológiai modellezési gyakorlatok 0 2 0 2
11 aa2n1311 aa2n1031 Bevezetés a nukleáris környezetvédelembe 2 0 0 2
12 aa2n1312 aa2n1130 A megújuló energiaforrások felhasználási lehetőségei 2 0 0 2
13 aa2n1313 - Környezeti sugárzások 2 0 0 2
14 aa2n1314 - Légköri határréteg 2 0 0 2
15 aa2n1315 - Mikrometeorológia 2 0 0 2
16 aa2n1316 - Környezet-biofizika 2 0 0 2
"+ a környezettudomány MSc többi szairányának kötelező tárgyai