Alkalmazott ökológia

Az alkalmazott ökológia szakirány (30 kredit) szakmai tárgyai
SOR- SZÁM kód előfel- TANTÁRGY FÉLÉV   KREDIT
  tétel 1 2 3 4 Ea Gy Lab Össz.
1 aa2n1200 aa2n1020 Természet- és környezetvédelem   3+0+0     3 0 0 3
2 aa2n4201 aa2n1020 Ökológiai gyakorlat I.   0+0+4     0 0 4 4
3 aa2n1202 - Biotechnológia - mikrobiológia   3+0+0     3 0 0 3
4 aa2n4203 - Ökológiai minősítési gyakorlatok   0+0+3     0 0 3 3
5 aa2n1204 - Mikrobiális ökológia   2+0+0   2 0 0 2
6 aa2n4205 aa2n4201 Ökológiai gyakorlat II.     0+0+4   0 0 4 4
7 aa2n4206 aa2n1020 Ökológiai modellezési gyakorlatok     0+0+2   0 0 2 2
8 aa2n1207 - Tájökológia     1+1+0   1 1 0 2
9 aa2n1208 - Tájföldrajz, tájkutatás     2+0+2   2 0 2 4
      Szabályozottan választható tárgy       2+1+0 2 1 0 7
      Összes 0 6+0+7 5+1+8 2+1+0 13 2 15 30
Szabályozottan választható tárgyak
SOR- SZÁM kód előfel- TANTÁRGY ÓRA
  tétel Ea Gy Lab Össz.
10 aa2n1210 - Környezetszennyezés és környezeti biotechnológia 2 0 0 2
11 aa2n1211 - A hazai természetvédelem és társadalmi hatásai 2 0 0 2
12 aa2n1212 aa2n1020 Magyarország botanikai értékei 2 0 0 2
13 aa2n1213 aa2n1020 Magyarország zoológiai értékei 2 0 0 2
14 aa2n2214 aa2n2160 Agroökológia 0 2 0 2
15 aa2n1215 aa2n2160 Településökológia 2 0 0 2
16 aa2n1216 - Humánökológia 2 0 0 2
17 aa2n2217 aa2n1020 Erdészeti ökológia 0 2 0 2
"+ a biológus MSc "Ökológia…" szakirány kötelezően választható tárgyai
"+ a környezettudomány MSc többi szairányának kötelező tárgyai