Környezettudomány mesterszak (MSc) felvételi eljárása

 

 

- Képzési szint (MSc): Környezettudomány mesterszak

- Munkarend (nappali, esti, levelező): nappali

- Finanszírozási forma (államilag támogatott, költségtérítéses): államilag támogatott, költségtérítéses

- Választható szak (teljes és pontos megnevezés szükséges): Környezettudomány mesterszak

- Költségtérítés/félév: 270 000 Ft/félév a Kari Tanács határozata szerint

- Képzési idő (félévekben): 4 félév

- Irányszám: minimum és maximum szám is szükséges: 10-60 fő

 

Felvétel a mesterszakra

     A Környezettudomány mesterszakra történő bejutás jogi előfeltételeiről a többi, a Kar által indítani kívánt mesterszakkal együtt a Természettudomány Kar központi honlapján közlünk tájékoztatót.

     Erre a mesterszakra felvételi beszélgetésen kialakított pontszám, vélemény alapján történik a felvétel. A felvételi beszélgetésen a Környezettudományi Felvételi Bizottság a szakmai alapismeretek mellett elsősorban a jelentkezők szakmai motiváltságát, rendszerszemléletét, problémalátását, a fő környezeti problémák ismeretét, a tanulás iránti elkötelezettségét kívánja megvizsgálni. Ezt az alábbi témakörök valamelyikének kifejtésével látja jól elérhetőnek.

 

 

Felvételi pontszámítás

 

Pontszámok

 

Környezettudományi mesterszak esetén:

Legfeljebb 12 pont szerezhető az a mesterképzésbe történő belépés során előzményként elfogadott szakon szerzett oklevél minősítésének és a záróvizsga jegyeinek átlaga 12/5-del való szorzásából. További legfeljebb 18 pont szerezhető a előzményként elfogadott szakon teljesített tárgyak jegyei kreditekkel súlyozott átlaga 18/5-del való szorzásából.

 

A felvételiző hallgató felvételi vizsgán szerezhet pontokat az alábbiak szerint:

Legfeljebb 70 pont szerezhető.

 

 

Többletpontok

 

- Többletként maximálisan adható pontszám - kötelező

- Többletpontokból előnyben részesítésért adható pontok maximuma - kötelező

- Előnyben részesítésért adható pontszámok részletezése - kötelező

            Fogyatékosság – kötelező

            Gyermekgondozás – kötelező

            Halmozottan hátrányos helyzet – kötelező

            Hátrányos helyzet – kötelező

Egyéb jogcímek

- Többletpontok – kötelező

Tételesen és pontosan fel kell sorolni, hogy mire hány pont kapható (mert például nem mindegy, hogy ”OTDK”, ”OTDK részvétel”, vagy ”OTDK 1-3 hely” szerepel a tájékoztatóban).

Itt többek között az alábbiak szerepelhetnek: nyelvvizsgákért-, OTDKra-, TDKra-, versenyeredményekre-, sporteredményekre adható többletpontok, stb.

 

Környezettudományi mesterszak esetén:

OTDK vagy TDK helyezésért  3 pont, referált folyóiratban megjelent  cikkért  3 pont,

ismeretterjesztő lapban megjelent cikkért 2 pont  jár - azzal a kikötéssel, hogy egy adott témából írt dolgozatra csak egy címen lehet pontot szerezni (pl. vagy TDK-helyezés, vagy referált közlemény).

Az előnyben részesítésért és a nyelvvizsgákért adható többletpontok: a Kari előírások szerint.

 

Csatolandó dokumentumok

 

Az összes dokumentum pontos megnevezése szükséges – kötelező

Amennyiben a teljes dokumentum szükséges, akkor kérem a kiemelt részek felsorolását is.

Például: „leckekönyv teljes másolata (szakdolgozat és záróvizsga oldal)

Kari előírás szerint

 

Választható szakirányok

 

Pontos megnevezés szükséges – kötelező

Alkalmazott ökológia

Környezetfizika

Környezet-földtudomány

Műszeres környezeti analitika

 

Vizsgaidőpontok

 

Amennyiben a felvétel vizsgához kötött, kötelező előre megadni a vizsgák időpontját.

Kari előírás szerint

 

 

Egyebek

 

Amennyiben egy szakhoz egyéb információkat is meg kívánnak jelentetni, azt külön kérem leírni és amennyiben van rá lehetőség a szerkesztők be fogják tenni a tájékoztatóba.