Az ELTE TTK Környezettudomány mesterszakra történő

felvételi beszélgetéseinek témakörei

(2011. május 23.)

1.      A fizikai folyamatok szerepe és jelentősége a környezet alakításában. A testek mozgásának alapvető törvényei. A hőtan törvényei.

2.      Az anyag atomos szerkezete. A mikrorészecskék tulajdonságai.

3.      Az elektromágneses hullámok, az elektromágneses spektrum. A fény tulajdonságai és kettős természete.

4.      A Föld szilárd anyagai: az ásvány, kőzet, érc, kristály fogalma. A természetes kristályos vegyületek főbb csoportjai és folyamatai a környezeti rendszerekben.

5.      A Föld belső felépítése. Lemeztektonika és kontinensvándorlás. A Föld kontinentális és óceáni litoszférájának fejlődése.. A földkérget felépítő kőzetek. Földrengések és vulkanizmus.

6.      A légkör kialakulása. A Föld légkörének jelenlegi összetétele, vertikális rétegeződése. A légkör és az óceánok közötti kölcsönhatás. A kémiai folyamatok szerepe a légkör összetételének alakulásában.

7.      A víz szerepe a Földön. A víz körforgása, víztározók: óceánok, a felszíni és felszín alatti vizek, a hó- és jégtakaró. A víz, mint életközeg.

8.      A Föld energiamérlege. Az éghajlatot meghatározó tényezők.

9.      A földi élet kialakulása, fejlődése. A földtörténet nagy kihalásai. A bioszféra kölcsönhatásai a geoszférárával és a kemoszférával.

10.  A mikroorganizmusok jellemzése és rendszerezésük elve. Gyakorlati szempontból fontos mikroorganizmusok.

11.  A hajtásos növények kialakulása, jellemzése és rendszerezése.

12.  Az állatok kialakulása jellemzése és rendszerezése.

13.  Az élőlények anyagcseréje. Energiatermelés, a felépítő-anyagcsere építőelemeinek létrehozása, redukáló-erő kialakítása. A biológiai produkció. Az ökológiai rendszerek stabilitása.

14.  A biológiai organizációs szintek jellemzői és az ökológiai szemlélet jelentősége a környezettudományban.

15.  A zonális talajok képződése jellemző tényezőik és folyamataik tükrében (összehasonlító elemzés). A Föld és Magyarország klímazonális talajtípusai.

16.  Biogoekémiai elemkörforgalmak (C, N, P, S)

17.  Az éghajlatváltozás okai, következményei, várható hatása Magyarországon.

18.  A fosszilis és megújuló energiahordozók összehasonlítása és jövőbeni felhasználásuk problémája, kilátásaik és értékelésük.

19.  Hulladékkezelési lehetőségek a mai Magyarországon. Hulladékpiramis, hulladékgazdálkodás. A szelektív hulladékgyűjtés.

20.  Szennyező anyagok forrásai és hatásai a troposzférában. A szmogok fajtái, kialakulásuk, és hatásaik.