A környezettan-környezettudomány szakok története az ELTE TTK-n

A környezettan alapszak és környezettudomány mesterszak a Bologna-rendszerre való áttérés révén 2006-ban, illetve 2009-ben indult el az ELTE Természettudományi Karán. Előzőleg, az osztott képzések beindulása előtt oktatott osztatlan tanár, illetve kutató szak ma már kifutóban van, mégis érdemes néhány szót ejteni ezekről is, hiszen tantervük, és az oktatásuk során kitűzött célok mindenképpen alapját adták az osztott képzésben kialakult két szaknak.

Az 1997-ben osztatlan képzésben indult környezettan tanári szak alapját az akkor létrehozott Nemzeti Alaptanterv (NAT) adta, amely egy komplex látásmódot igénylő interdiszciplináris tárgy bevezetését tervezte. A környezettan szakot csak biológiával, fizikával, földrajzzal vagy kémiával szakpárban lehetett elvégezni, ezek közül a végzettek száma alapján a biológiával alkotott szakpár volt a legnépszerűbb. A környezettan tárgy végül nem került bevezetésre a középiskolákban, az utolsó környezettan tanár szakos hallgatókat 2005-ben vettük fel.

A 2004-ben, szintén osztatlan képzésben indított környezettudomány szak célja komplex látásmódú, természet- és környezetcentrikus gondolkodásmódú, kutatói erényekre felkészített környezetkutatók képzése volt. A szak elvégzése a korszerű környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges tudományterületeken magas szintű alaptudást, széles körben hasznosítható sokoldalú gyakorlati és elméleti kompetenciákat, általános műveltséget, a feladatmegoldásra összpontosító természettudományos szemléletmód elsajátítását kínálta a hallgatóknak.

Szintén fontos említést tenni a 2004-ben létrehozott és jelenleg is működő Környezettudományi Doktori Iskoláról, hiszen ez teremti meg legkiválóbb hallgatóinknak a képzés teljes, mindhárom Bologna-szintet magába foglaló vertikumát.

2006-ban a környezettan tanár, illetve a környezettudomány szakok tanrendjét, oktatási céljait alapul véve került bevezetésre a környezettan alapszak, majd erre épülve 2009-ben a környezettudomány mesterképzésünk. Jelenleg - a kifutóban levő osztatlan képzéseink után - ezek a szakok adják képzésünk gerincét.