Környezettudományi Tudományos Diákkör (TDK)

A Tudományos Diákkör egy egyetemi tehetséggondozási program, amelynek keretein belül a legelhivatottabb, legtehetségesebb hallgatóink a kötelező tananyagon felül kutatócsoportokhoz, szakműhelyekhez kapcsolódva kezdhetnek önálló kutatásokat. Ezeknek a kutatásoknak a bemutatására és értékelésére van lehetőség a minden szakterületen évente egyszer (általában késő ősszel) megrendezésre kerülő Tudományos Diákköri Konferenciákon. Az itt érdemesnek talált hallgatók számára rendezik meg kétévente az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát, amelynek mindig valamely hazai vagy határon túli magyar felsőoktatási intézmény ad otthont. Az országos megmérettetésen helyezést elért hallgatók jó eséllyel pályázhatnak doktori iskoláinkba.

Az ELTE TTK-n a környezettudományi tudományos diákkör gyökerei 2004-ig nyúlnak vissza, ebben az évben került először megrendezésre az önálló környezettudományi TDK. 2004 előtt hallgatóink más intézetek TDK-in belül mutathatták be kutatásaikat. A környezettudomány szak interdiszciplinaritásának köszönhetően TDK-nkon nem csak a környezettan alapszakosok és környezettudomány mesterszakosok indulhatnak, hanem bármely TTK-s szakterületről azok is, akiknek a kutatása környezettudományi jellegű. A kari megmérettetésen eredményesen túljutó hallgatóink az országos konferenciákon mindig kiválóan teljesítenek, legtöbbször helyezéssel vagy különdíjjal térnek haza.