BARKÁCS Katalin

kép
Beosztás:
egyetemi adjunktus
Tanszék:
Kémiai Technológiai és Környezetkémiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Telefon, fax, drótpostacím:
Tel.: +36-1-372-25-00/1217
Fax: +
E-mail: katalin.barkacs@kemtech.net, barkacs@para.chem.elte.hu
Honlap: http://www.kemtech.net
Eredeti végzettség:
okleveles vegyész
Oktatott tárgyak:
Környezettechnológia előadás tartása,
Környezettechnológiai laboratóriumi gyakorlatok vezetése, üzemlátogatás szervezése és lebonyolítása környezettan szakos tanár hallgatók részére,
Kémiai biztonságtechnika vegyész hallgatók részére kötelező előadás,
A környezet károsodása és védelme - tanár szakosok részére kötelezően választható előadás,
A levegő- és vízkörnyezet minősítése vegyész hallgatók részére kötelezően választható előadás,
Környezeti problémák komplex kezelése, Kémiai katasztrófa elhárítás, Környezeti kockázatfelmérés és hatásvizsgálat speciális előadások,
Kémiai-technológiai laborgyakorlatok vezetése kémia tanár szakos és kémia tanár kiegészítő szakos hallgatók részére,
Vegyész hallgatók kötelezően választható speciális laboratóriumi gyakorlatainak, valamint a környezetkémiai szakirányú képzésben részt vevő vegyész hallgatók Környezetanalízis-környezettechnológia gyakorlatának vezetése,
Posztgraduális környezetbiológus továbbképzés - Szennyvízminősítés- szennyvízkezelés előadás és gyakorlatok koordinálása és vezetése,
Környezet-témakörű tanártovábbképzés: Vízi környezet , vízminősítés, Kockázatbecslés, és Környezetvédelem c. előadások
Kutatási témák:
IPPC (integrált szennyezés megelőzés és szabályozás), fizikai-kémiai-biokémiai víz- és szennyvízminősítés, víz- és szennyvízkezelés, természetes kőzetek/ásványok környezetvédelmi hasznosítása
Hobby:
utazás, színházlátogatás, olvasás, szervezési munkák, gasztronómia
Valid HTML