ELTE TTK - Környezettudományi Centrum


Legutóbbi módosítás: 2018. 01. 24.

Oktatási anyagok

Alkalmazott fizika, energetika, sugárzások

Előadások:

Energetika és környezet

Előadások: Az előadás vázlata, Az energetika alapjai; Nap-, Víz-, Szél-, Bio-, Geotermikus és Nukleáris energia; Vizsgaeredmény180104.

Energy and environment

Lectures: EnergeticsPart1, EnergeticsPart2, EnergeticsPart3; Harms1, Harms2; Results of Exam.

Környezetfizika

Előadások: Bevezetés, Radioaktivitás, Sugárzások hatásai, Zaj, Áramlások, Energia; Vizsgaeredmény180103, pótzh.

Környezettudomány alapjai

Előadások:

A környezetvédelem alapjai

Víz-szennyvíz tárgyrész:

Környezetvédelem - Környezettudomány

Mintavételezési módszerek

Környezettudomány krediteseknek:

Növénytani alapismeretek

Előadások:

Táj- és környezetgazdálkodás

Településökológia

MSc Előadások anyaga:

Természetvédelem

Természetvédelem - környezettan

BSc Előadások anyaga:

Biológiai és ökológia alapok

Földrajz BSc:

Környezettan alapjai

Előadások:

Környezetvédelem