ELTE TTK - Környezettudományi Centrum


Legutóbbi módosítás: 2010. 03. 30.

AZ ELTE TTK KÖRNYEZETTUDOMÁNYI CENTRUMÁNAK KÜLDETÉSE

A XXI. század fejlett társadalmaiban a környezettudományra alapuló környezet- és természetvédelem kulcsfontosságú szerepet játszik. Világszerte egyre több olyan kérdés merül fel, amely a környezet állapotával, annak rögzítésével, a változások irányának meghatározásával kapcsolatosan jellegzetesen megköveteli több tudományág szakembereinek alkotó együttműködését. A környezettudomány, mint alapvetően a természeti és műszaki tudományokra, de sok esetben a társadalomtudományokra is épülő új diszciplína a legtöbb ország tudományterületi felsorolásában elismerésre talált. Mindez külön hangsúlyt kap országunknak a fejlettebb környezet- és természetvédelmi gyakorlattal rendelkező Európai Unióhoz való csatlakozása fényében.

kep1               kep2

Az ELTE TTK szakember állományát tekintve az ország legnagyobb olyan oktató- és kutatóbázisa, ahol a természettudományok mindegyike tudományosan a legmagasabb szinten van képviselve. Az ebből a tényből származó felelősséget és az előttünk álló feladatokat mérlegelve ELTE Természettudományi Kar Tanácsa 1996-ban a környezettudománnyal kapcsolatos közös feladatok ellátásának elősegítése és koordinálása érdekében a Kar Szervezeti és Működési Szabályzatban felsorolt szervezeti egységeként létrehozta az

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara Környezettudományi Centrumát.

kep3               kep4

Eközben az alapgondolat az volt, hogy a környezettudomány multidiszciplináris feladatainak, az oktatásszervezésre és multidiszciplináris kutatási feladatok ellátására szervezeti egység jöjjön létre, melynek formája centrum legyen. A Környezettudományi Centrum munkatársai a TTK különböző tanszékcsoportjaihoz, tanszékeihez tartozó olyan kollégák, akik önként vállalták a Centrum feladatainak ellátásában való részvételt. A Környezettudományi Centrum a megalapítása óta eltelt időszakban semmiféle kizárólagosságra nem törekedett és a jövőben sem fog törekedni, a TTK bármely munkatársa a kari szabályok betartásával bármilyen környezettani feladatot elláthatott és elláthat.

kep5               kep6

Immár sok év tapasztalata alapján egyértelműen bebizonyosodott, hogy ez az elvi megközelítés sikeres és eredményes volt: a környezettan tudománya a természettudományok mindegyikéből táplálkozik és annak művelése elvileg a legtisztább módon egy ilyen multidiszciplináris közösség megszervezésével lehetséges.

kep7               kep8

Az ELTE TTK-n jelentős oktatói kapacitás áll rendelkezésre a kémia, a biológia, a fizika, a geológia, a geográfia, a kartográfia, a meteorológia és a geofizika területén. A szakembergárda színvonalas oktatói hátteret jelent a környezettudományokkal kapcsolatban.

kep9               kep10

A Környezettudományi Centrum által felügyelt és koordinált környezettan alapszakra és környezettudomány mesterszakra azokat a diákokat várjuk, akiket egyszerre vonzanak a több tudományterület ismeretét megkövetelő problémák intellektuális kihívása és egyúttal elkötelezett hívei környezetünk és a természet megismerésének és ezeknek a tudomány eszközeinek felhasználásával való megvédésének. Aki idejön, annak tudnia kell, hogy szakjaink eredményes elvégzése sok és kitartó munkát igényel. Ugyanakkor a sokoldalú ismeretek megszerzésére irányuló erőfeszítések ellenében szakjaink a környezetünket, a természetet, az értelmes emberi cselekvés lehetőségeit áttekintő tudás nem kis örömét kínálják!

kep11