ELTE TTK - Környezettudományi Centrum


Legutóbbi módosítás: 2016. 04. 8.

Környezettudomány szak (AN)

Okleveles környezet-kutató

Szakdolgozati követelmények , szakdolgozati és TDK témák.

Az osztatlan képzésben résztvevő hallgatók
védése- és záróvizsgája az MSc-s hallagtókkal együtt történik.

A szakdolgozat beadási határideje: 2016. május 13. péntek 14 óra.
A beadás helye: Mikrobiológiai TSz titkársága (D.6.203).

A szakdolgozatot két példányban kell beadni: 1 kötött (archiváljuk) és egy spirálozott példányt (visszakapják) kérünk. Mindkettőbe bele kell kötni az aláírt nyilatkozatot (http://to.ttk.elte.hu/sites/default/files/nyilatkozat_szakdolgozat.pdf), és bele kell tenni mindkettőbe (nem kell belekötni!) a témavezetői véleményt. Enélkül a szakdolgozatot nem vesszük át!
A CD-t csak a kötött példányba kell beletenni, kérjük, hogy ezt ne vastag műanyag tokba tegyék, hanem beragasztható papír CD-tokba. A CD-re írják rá a nevüket és a szakdolgozat címét.

Záróvizsga tételek, korábbi védések prezentációi .

A képzés célja

A környezettudományi szak komplex látásmódú, természet- és környezetcentrikus gondolkodásmódú, kutatói erényekre felkészített környezetkutatókat képez. A szak elvégzése a korszerű környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges tudományterületeken magas szintű alaptudást, széles körben hasznosítható sokoldalú gyakorlati és elméleti kézségeket, általános műveltséget, a feladatmegoldásra összpontosító természettudományos szemléletmód elsajátítását és legalább egy, a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges idegen nyelv kellő szintű elsajátítását kínálja a hallgatóknak.

Képzési idő

A képzési idő az ajánlott tanterv szerint 10 félév, ami alatt 300 kreditet kell teljesíteni. A félévek 15 hét szorgalmi időszakra és 7 hét vizsgaidőszakra bomlanak.

Az ideális jelentkező

A környezettudományi szakra azokat a fiatalokat várjuk, akiket egyszerre vonzanak a több tudományterület ismeretét megkövetelő problémák intellektuális kihívása és egyúttal elkötelezett hívei környezetünk és a természet megismerésének és ezeknek a tudomány eszközeinek felhasználásával való megőrzésének, tervezett átalakításának. Aki idejön, annak tudnia kell, hogy szakjaink eredményes elvégzése sok és kitartó munkát igényel. Ugyanakkor a sokoldalú ismeretek megszerzésére irányuló erőfeszítések ellenében szakjaink a környezetünket, a természetet, az értelmes emberi cselekvés lehetőségeit áttekintő tudás nem kis örömét kínálják!

Főbb tárgyak

A környezettudományi szakos hallgatók alapozó felkészítést kapnak a természettudományok mindegyikéből, így biológiából, kémiából, fizikából és a földtudományokból és természetesen matematikából és informatikából. A szak törzsismeretének tárgyai illeszkednek a multidiszciplináris jelleghez: a globális ökológia, a mikrobiológia, a szerves és biokémia, a környezeti kémia, hidrológia, környezetgeológia, tájelemzés- és tájértékelés mellett szerepelnek a környezetfizika és a geoinformációs rendszerek is. A szakmai tárgyak között megtaláljuk a természetvédelmet, a talajtant és ökológiát, a környezet-egészségtant, a környezetminősítést, valamint a környezetgazdálkodást és a környezeti jogot is. A természettudományos tárgyak elméleti oktatását laboratórium gyakorlatok és terepgyakorlatok egészítik ki.
Az alapozó hat évet követő négy féléves mesterképzésben a korszerű környezettudományt, annak elméletét és gyakorlatát ismerhetik meg hallgatóink.

Specializációk, fakultatív tárgyak felvétele

A környezettan szakos hallgatók hat féléves, 180 kredites alapképzés után négy féléves, 120 kredites második ciklusba lépnek. A hallgatók megmaradhatnak az általános mesterképzésben, vagy érdeklődésüknek megfelelően, saját választásuk alapján léphetnek be a környezetbiológia, a környezetfizika, a környezet-földtudomány, illetve a környezetkémia 120 kredites specializációkba. Megjegyezzük, hogy a hallgatók felvehetik a Természettudományi Kar szinte mindegyik fakultatív módon meghirdetett tárgyát, ami igen széles tárgyi érdeklődést is kielégít.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés

Az oklevél megszerzése után lehetőség van arra, hogy a hallgató a Kar Doktori Iskoláiban folytassa tanulmányait. Megjegyezzük, hogy az ELTE Természettudományi Karán folyamatban van a Környezettudományi Doktori Iskola megalapítása.

A környezettudományi szak szépségei

A környezettel kapcsolatos tudományok áttekintése óriási intellektuális kihívást jelent. A környezet megismerése talán az egyetlen olyan terület, ahol a tudományok szinte mindegyikének jelentős befolyása van. Így például a Föld klímajelenségeit a földtudományok és fizika, a környezetszennyezések kérdéseit a biológia és a kémia, a környezetszennyezések hatásait pedig csak mindegyik ismeretében lehet szakmailag korrekt módon tárgyalni. Mindez párosul azzal, hogy a környezettudomány alkotó művelése több gyakorlati és elméleti készség egyidejű meglétét tételezi fel. Az általános, minden iránti érdeklődés sajátos, csak a környezettudományra jellemző látásmódot alakít ki, amely segít abban, hogy művelői szellemileg tartalmas, kihívásokban és sikerekben gazdag egyéni életet élhessenek.

Elhelyezkedési lehetőségek

A jelenlegi jogszabályok értelmében, valamint a nemzetközi összehasonlítások szerint Magyarországon évente több száz környezettudományi felsőfokú végzettséggel bíró szakemberre van szükség. A környezetkutató oklevéllel rendelkezők számára álláshelyek nyílnak önkormányzatoknál, környezet- és természetvédelmi igazgatási szerveknél és olyan nagyvállalatoknál, ahol a termelési tevékenység szükségessé teszi a környezetvédelmi munka végzését és felügyeletét. A tendencia az előttünk álló évekre növekvő, amelyet még erősíteni fognak Európai Unióba történő folyamatos beilleszkedésünkkel kapcsolatos gazdasági és társadalmi változások.
Másrészről a tudományos kutatók számának az elkövetkező évtizedben több ezer fővel kell növekednie. Ezek mintegy tizede környezettudományi szakemberek által művelt témákkal fog foglalkozni.

Részletes információ

A szakkal kapcsolatos további szakmai információk az ELTE TTK Kari Környezettan Munkacsoporttól kérhetők (Budapest, 1117, Pázmány Péter s. 1/A,
Kiss Ádám egyetemi tanár 209 0555/6312 kissadam@ludens.elte.hu